Bernd Held

 

   Perry Rhodan - Risszeichnungen I. Auflage

Risszeichnung aus Band 1351

Risszeichnung aus Band 1447

Risszeichnung aus Band 1511

Risszeichnung aus Band 1535

Perry Rhodan - I. Auflage Band 1351
Rettungsboot
der Kartanin 

Perry Rhodan - I. Auflage Band 1447

BLUEJAY 

Perry Rhodan - I. Auflage Band 1511
Versorgungsschiff
NEW SEEKER

Perry Rhodan - I. Auflage Band 1535
CATALINA
MORANI

Risszeichnung aus Band 1563

 

 

 

Perry Rhodan - I. Auflage Band 1563
Pilzschiff
der Provkon-Faust

     

   Perry Rhodan - Risszeichnungen I. Auflage - (in Cooperation mit anderen Zeichnern)

Risszeichnung aus Band 1475

mit Walter Hellekamps

Risszeichnung aus Band 1727

mit Bernd Held

Perry Rhodan - I. Auflage Band 1475
ANUBIS Klontransporter
der Cantaro

Perry Rhodan - I. Auflage Band 1727
GAFIF-Spezialschiff
SES GELON

   Perry Rhodan - LKS-Risszeichnungen IV. Auflage

Perry Rhodan - IV. Auflage Band 347
Kolonistenwohnblock

Perry Rhodan - IV. Auflage Band 384
Terranischer Geschäftsgleiter
KR 35/2 "Leguan"

   Perry Rhodan - Poster

Klotz-Poster aus Band 1400

mit Walter Hellekamps, André Höller,
Oliver Johanndrees, Georg Joergens,
Gregor Sedlag, Martin Wendling

Perry Rhodan - I. Auflage Band 1400
Der KLOTZ